GIỚI THIỆU CHUNG

 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY HÀ

   Địa chỉ: Xã Thụy Hà - Huyện Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình

Email:  thuyha1@thaithuy.edu.vn

Điện thoại: 0978475888